Bibliography  Reference  Forum  Plots  Texts  Simenon  Gallery  Shopping  Film  Links

Maigret
serialized in Polish newspapers

1957-1987

compiled by Przemysław Charzyński

Click on the title links for large images of column headers
Click here to see them all.

  title orig pub original title translator newspaper year numbers
1 Gospoda „Pod dzielnym żeglarzem” 1931 Au Rendez-Vous des Terre-Neuvas Bolesław Surówka Trybuna Mazowiecka
Trybuna Robotnicza
1957
1957
115-158
64-100
2 Ostatnie wyzwanie 1947 Maigret et l’inspecteur Malgracieux R. Czyżewicz Nowiny Rzeszowskie
Kurier Lubelski
Głos Robotniczy
1963
1964
1965
159-176
136-147
256-269
3 Rewolwer Maigreta 1952 Le Revolver de Maigret M. Wisłowska Dziennik Polski i
Dziennik Żołnierza
Express Wieczorny
Dziennik Łódzki
1959
 
1972-73
1973
190-242
 
294-309 +1-44
36-111
4 Porażka Maigreta 1956 Un échec de Maigret W. Wąsowska Słowo Ludu
Słowo Polskie
1966
1966
260-304
230-281
5 Zbrodnia w Holandii 1931 Un crime en Hollande W. Wąsowska Trybuna Mazowiecka
Głos Robotniczy
Trybuna Robotnicza
Głos Koszaliński
Gazeta Opolska
1966-1967
1967
1967
1967
1976-1977
311, 1-43
12-53
30-65
69-111
257-298 +1-30
6 Komisarz Maigret bawi się 1957 Maigret s'amuse B. Kałamacka Słowo Ludu
Słowo Polskie
1967-1968
1969
330-365 +2-15
76-133
7 Komisarz Maigret i gangsterzy

Maigret, Lognon i gangsterzy

Komisarz Maigret na tropie

1952 Maigret, Lognon et les gangsters W. Wąsowska Gazeta Białostocka
Głos Szczeciński
Gazeta Pomorska
Słowo Polskie
Kurier Polski
1967
1967
1967
1968
1967
203-256
155-281
191-247
123-172
134-199
8 Maigret broni się 1964 Maigret se défend S. Gogłuska Gazeta Poznańska
Gazeta Zielonogórska
Kultura
Słowo Polskie
1967
1967
1967
1967
174-226
107-147
155-196
46-94
9 Maigret i Clochard 1963 Maigret et le clochard Mieczysław Derbień Sztandar Młodych 1968 167-207
10 Maigret i sobotni klient 1963 Maigret et le client du samedi R. Chrząstowski Kurier Polski
Gazeta Pomorska
Echo Krakowa
Głos Robotniczy
1968
1972
1979
1979
54-108
6-53
144-185
50-91
11 Wakacje komisarza Maigreta 1948 Les Vacances de Maigret M. Stefańska Dziennik Łódzki
Gazeta Białostocka
Kurier Szczeciński
Nowiny Rzeszowskie
Słowo Ludu
Trybuna Mazowiecka
Trybuna Robotnicza
1968
1968
1968
1968-1969
1968
1968
1968
172-255
195-261
181-304
250-309 +1-4
140-191
148-199
71-120
12 Irytacja komisarza Maigreta
Komisarz Maigret rozgniewał się
1963 La Colère de Maigret R. Chrząstowski Trybuna Robotnicza
Głos Koszaliński
Słowo Ludu
1970
1969
1969
8-44
255-295
312-364
13 Maigret i sprawa Nahoura 1966 Maigret et l'affaire Nahour M. Wisłowska Express Wieczorny
 
Słowo Polskie
Echo Krakowa
Trybuna Robotnicza
Głos Szczeciński
1969-1970
 
1969
1969
1969
1969-1970
304/305-309/310
+1-44
237-302
240-293
227-271
281-309 +1-32
14 Najcięższy przypadek Maigreta   ? [Maigret's most difficult case]   Express Wieczorny 1969 or 1970 28-30
15 Wojaże komisarza Maigreta
Maigret Podróżuje
1958 Maigret voyage W. Wąsowska Słowo Polskie
Nowiny Rzeszowskie
1970
1970
98-154
29-83
16 Maigret w pensjonacie 1951 Maigret en meublé E. Geyer Sztandar Młodych
Echo Krakowa
Trybuna Robotnicza
1970
1971
1971
240-294
98-149
93-129
17 Komisarz Maigret i zabójca 1969 Maigret et le tueur B. Kałamacka Dziennik Bałtycki
Echo Krakowa
Gazeta Zielonogórska
Sztandar Młodych
1971
1971
1971-1972
1971
248-293
211-262
301-311 +1-38
181-233
18 Komisarza Maigreta przyjaciel z lat dziecinnych 1968 L'Ami d'enfance de Maigret   Kurier Szczeciński
Trybuna Robotnicza
Gazeta Białostocka
1971
1971
1970-1971
23-78
4-40
343-357 +1-34
19 Komisarz Maigret i hurtownik win 1970 Maigret et le marchand de vin H. Rutkowska Gazeta Poznańska
Trybuna Robotnicza
Nowiny Rzeszowskie
Trybuna Opolska
Echo Krakowa
Głos Pomorza
1971-1972
1971
1972
1972
1976
1976
270-311 +1-29
258-294
139-202
84-121
31-83
135-199
20 Maigret i starcy 1960 Maigret et les vieillards Z. Pikulski Sztandar Młodych
Głos Koszaliński
Trybuna Opolska
1971-1972
1974
1974
296-312 +1-32
171-214
217-249
21 Szaleniec z Bergerac 1932 Le Fou de Bergerac M. Stefańska Echo Krakowa
Głos Robotniczy
Gazeta Poznańska
Słowo Ludu
Słowo Polskie
1972
1972
1972
1972
1972
98-143
60-100
83-141
177-271
78-125
22 Zwierzenia Maigreta 1959 Une confidence de Maigret W. Wąsowska Dziennik Zachodni
Gazeta Robotnicza
1972
1972
253-288
161-197
23 W rodzinnej wiosce komisarza Maigreta
Spotkanie o świcie
1932 L'Affaire Saint-Fiacre   Gazeta Zielonogórska
Trybuna Robotnicza
1973
1973
83-120
53-81
24 Maigret i pan Charles 1972 Maigret et Monsieur Charles M. Wisłowska Gazeta Białostocka
Głos koszaliński
Słowo Polskie
1974
1974
1974
34-92
196-264
10-81
25 Noc na rozdrożu 1931 La Nuit du carrefour B. Kałamacka Dziennik Zachodni
Echo Krakowa
Głos Robotniczy
Gazeta Robotnicza
1974
1974
1974
1974
163-186
17-57
88-122
70-101
26 Sąd przysięgłych
Maigret i sędziowie przysięgli
Maigret i sąd przysięgłych
Maigret i sędziowie
1960 Maigret aux assises B. Kałamacka Dziennik Łódzki
Dziennik Popularny
Express Wieczorny
Gazeta Zielonogórska
Trybuna Robotnicza
1975
1975
1975
1975
1975
112-145
146-155
78-121
78-105
68-95
27 Maigret w Nowym Jorku 1947 Maigret à New York M. Wąsowska Echo Krakowa
Głos Pracy
Głos Pomorza
Wieczór
1976
1976
1976-1977
1976
181-236
122-182
271-299 +1-36
133-185
28 Komisarz Maigret w szkole 1954 Maigret à l'école M. Terlikowska Echo Krakowa
Gromada Rolnik Polski
Nowości
1977-1978
1977
1977
260-292 + 1-16
43/44-97
204-281
29 Mój przyjaciel Maigret 1949 Mon ami Maigret W. Wąsowska Echo Krakowa
Kurier Szczeciński
Sztandar Ludu
Dziennik Zachodni
Głos Robotniczy
1977
1977-1978
1977
1978
1978-1979
162-216
290-295 +1-69
152-213
254-279
280-296 +1-39
30 Maigret i pan minister
Maigret u pana ministra
1954 Maigret chez le ministre S. Gogłuska Głos Pomorza
Echo Krakowa
Express Wieczorny
Trybuna Robotnicza
1984
1984
1985
1985
183-235
159-216
4-73
155-196
31 Maigret i panna Cecylia 1942 Cécile est morte S. Gogłuska Echo Krakowa
Trybuna Robotnicza
Gazeta Lubuska
1986
1986
1987
124-177
91-129
213-266

Newspaper locations

Dziennik Bałtycki Gdańsk
Dziennik Popularny Łódź
Dziennik Zachodni Katowice
Gazeta Pomorska Gdańsk
Dziennik Bałtycki Bydgoszcz
Gazeta Robotnicza Wrocław
Głos Pomorza Koszalin
Głos Pracy W-wa
Głos Robotniczy Łódź
Kurier Polski W-wa
Słowo Ludu Kielce
Słowo Polskie Wrocław
Sztandar Ludu Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość
Trybuna Robotnicza Katowice

Home   Bibliography  Reference  Forum  Plots  Texts  Simenon  Gallery  Shopping  Film  Links