Bibliography  Reference  Forum  Plots  Texts  Simenon  Gallery  Shopping  Film  Links
9/4/19     
Afrikaans,  Albanian,  Armenian,  Basque,  Bulgarian,  Catalan,  Chinese,  Czech,  Danish,  Dutch,  English,  Esperanto,  Estonian,  Finnish,  German,  Greek,  Hebrew,  Hungarian,  Icelandic,  Indonesian,  Italian,  Japanese,  Korean,  Latvian,  Lithuanian,  Maltese,  Norwegian,  Polish,  Portuguese,  Romanian,  Russian,  Serbo-Croatian,  Slovak,  Slovenian,  Spanish,  Swedish,  Thai,  Turkish,  Urdu,  Vietnamese,  Welsh... Multi-Language List

梅格雷 / 麦格雷

Maigret in Chinese

(21 Maigrets)


人头重案  Ren tou zhong an   La Tête d'un homme
十字街头之夜  Shi zi jie tou zhi ye   La Nuit du carrefour
天命号马夫  Tian ming hao ma fu   Le Charretier de la Providence
她是谁杀的  Ta shi shui sha de   L'Ami d'enfance de Maigret
我的探長朋友  Wo de peng you mei ge lei   Mon ami Maigret
我的朋友梅格雷  Wo de peng you mei ge lei   Mon ami Maigret
拉脱维亚人皮埃特尔  La tuo wei ya ren pi ai te er   Pietr le Letton
梅格雷与华丽饭店  Mei ge lei yu hua li fan dian   Les caves du Majestic
梅格雷与夏尔先生  Mei ge lei xian sheng yu xia e xian sheng   Maigret et Monsieur Charles
梅格雷与小偷  Mei ge lei yu xiao tou   Le voleur de Maigret
梅格雷与弗莱芒人  Mei ge lei yu fu lai mang ren   Chez les Flamands
梅格雷与疯子  Mei ge lei yu feng zi   La folle de Maigret
梅格雷与高个子女郎  Mei ge lei yu gao ge zi nv lang   Maigret et la grande perche
梅格雷在纽约  Mei ge lei zai niu yue   Maigret à New York
梅格雷的陷阱  Mei ge lei de xian jing   Maigret tend un piège
淹死鬼客栈  Yan si gui ke zhan   L'auberge aux noyés
窗上人影  Chuang shang ren ying   L'Ombre chinoise
荷兰情杀案  He lan qing sha an   Un crime en Hollande
蜡泪  La lei   Les larmes de bougie
贝热拉克的疯子  Bei re la ke de feng zi   Le fou de Bergerac
酒吧悲情录  Jiu ba bei qing lu   Liberty Bar
麦格雷与夏尔先生  Mei ge lei xian sheng yu xia e xian sheng   Maigret et Monsieur Charles
黃狗  Huang gou   Le chien jaune

(Thanks to Kah Hui Teo for supplying the original list of nine,
and to Linlu DONG for the remainder, and the transliterations.)

Home   Bibliography  Reference  Forum  Plots  Texts  Simenon  Gallery  Shopping  Film  Links