Home   Intro   Communication Lesson:   Contents   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Glossary  
Grammar Lesson:   Contents   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

Te taetae ni Kiribati

The language of Kiribati

Grammar Handbook

 

Lesson 3

ANSWERS TO WRITTEN EXERCISES

3.E:

1. E nakonako Tiaon nakon te titooa.
2. E b'aka te nii iaon te auti.
3. E a tia n roko te kaibuke ngkoananoa.
4. E tabe ni mm'akuri ngkai te aiine.
5. E roko man te auti Meeri.
6. E na roko ningaabong te waanikiba.
7. Ti na nako n te bong aei.
8. Ko takaakaro ngkoe irarikin te kawai.
9. Kam a tia n tebotebo i taari.
10. A tekateka inanon te auti aomata.


4.E:

1. E wareka ana reta Meere.
2. Ti kabooi taiani kariki ngaira.
3. E karabaa te booro Tim.
4. I noora te kaibuke ngai.
5. E bue te kaibuke.
6. Kam na uota te am'arake nakon te auti.
7. A nim biia aiine.
8. A akawaa te onauti mm'aane.
9. Ti noora te taamnei ngaira.
10. E kana te ika teuaarei.


Kiribati page

© 1979, 2003 Stephen Trussel, ACTION / Peace Corps, The Experiment in International Living. The Experiment in International Living, Inc., prepared this handbook for the U. S. Government under ACTION Contract number 78-043-1037. The reproduction of any part of this handbook other than for such purposes as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, research, or other "fair use" is subject to the prior written permission of ACTION.